16/08/2022 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái khu 2
載驅 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 23:38

 

Nguyên tác

四驪濟濟,
垂轡沵沵。
魯道有蕩,
齊子豈弟。

Phiên âm

Tứ ly tể tể,
Thuỳ bí nễ nễ.
Lỗ đạo hữu đãng,
Tề tử khải đễ.

Dịch nghĩa

Chiếc xe bốn ngựa ô trông rất đẹp đẽ,
Mấy sợi dây cương trông rất mềm mại.
Trên con đường bằng phẳng của nước Lỗ,
Nàng nước Tề (Văn Khương) rất vui thích (gặp anh để thông dâm) mà không có ý kiêng nể xấu hổ gì.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xe ngựa ô bốn con đẹp thật,
Mấy dây cương trông rất dịu mềm
Trên đường nước Lỗ phẳng êm,
Văn Khương vui thích chẳng hiềm xấu xa.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

ly: ngựa ô.
tể tể: dáng đẹp đẽ.
nễ nễ: dáng mềm dịu.
khải đễ: dáng vui vẻ, dễ dàng, nói là không có ý gì kiêng nể xấu hổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tái khu 2