28/03/2023 02:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Diệu Công nhập Khuông Lư
送覞公入匡廬

Tác giả: Bành Tôn Duật - 彭孫遹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2020 17:34

 

Nguyên tác

迢迢嶺樹隔風煙,
已有寒梅發歲前。
欲折南枝贈行客,
此中真意更誰傳。

Phiên âm

Điều điều lĩnh thụ cách phong yên,
Dĩ hữu hàn mai phát tuế tiền.
Dục chiết nam chi tặng hành khách,
Thử trung chân ý cánh thuỳ truyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cây rừng xa tách gió sương,
Hàn mai năm mới toả hương trước kỳ.
Bẻ cành nam tặng người đi,
Chân tâm thành ý ai di chuyển dùm.
Khuông Lư cũng là Khuông sơn 匡山, Lư sơn 廬山, thuộc thị trấn Lư Sơn, Cửu Giang, tỉnh Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bành Tôn Duật » Tống Diệu Công nhập Khuông Lư