22/10/2021 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dã kỳ 4
秋野其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 21:44

 

Nguyên tác

遠岸秋沙白,
連山晚照紅。
潛鱗輸駭浪,
歸翼會高風。
砧響家家發,
樵聲個個同。
飛霜任青女,
賜被隔南宮。

Phiên âm

Viễn ngạn thu sa bạch,
Liên sơn vãn chiếu hồng.
Tiềm lân thâu hãi lãng,
Cựu dực hội cao phong.
Châm hưởng gia gia phát,
Tiều thanh cá cá đồng.
Phi sương nhiệm thanh nữ[1],
Tứ bị cách nam cung.

Dịch nghĩa

Bên bờ mùa thu xa kia có cát trắng,
Ngọn núi liền nhau vào buổi chiều rực ánh hồng.
Cá dưới vực đớp sóng cuồng,
Thuyền buồm về gặp lúc lộng gió.
Có tiếng chày vang từ các nhà,
Giọng hát bác tiều từng tiếng nghe rõ.
Sương bay kia tuỳ ở cô gái xanh,
Ơn này lại bị chùm sao Nam cung ngăn cách.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bến thu xa, cát trắng,
Núi liền, chiều rực hồng.
Cá lặn đớp bọt sóng,
Cánh bay theo gió lồng.
Nhịp chày nhà nhà nỗi,
Giọng tiều tiếng tiếng chung.
Sương bay nhờ thanh nữ,
Ơn cản vì nam cung.
(Năm 767)

[1] Tên gọi của thần sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu dã kỳ 4