08/10/2022 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngục trung
獄中

Tác giả: Cù Thức Tự - 瞿式耜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2019 16:55

 

Nguyên tác

年逾六十復奚求,
多難頻經渾不愁。
劫運千年彈指到,
綱常萬古一身留。
欲堅道力憑魔力,
何事俘囚學楚囚。
了卻人間生死業,
黃冠莫擬故鄉遊。

Phiên âm

Niên du lục thập phục hề cầu?
Đa nạn tần kinh hỗn bất sầu.
Kiếp vận[1] thiên niên đàn chỉ đáo,
Cương thường vạn cổ nhất thân lưu.
Dục kiên đạo lực[2] bằng ma lực[3],
Hà sự phu tù học Sở tù[4]?
Liễu khước nhân gian sinh tử nghiệp,
Hoàng quan[5] mạc nghĩ cố hương du.

Dịch nghĩa

Tuổi ngoại sáu mươi còn cần gì?
Trải nhiều nạn chẳng thấy buồn
Kiếp vận nghìn năm đến trong chốc lát
Cương thường muôn thuở một thân để lại
Muốn vững đạo lực bằng ma lực
Tù bị bắt cần gì bắt chước Sở tù?
Dứt cái nghiệp sống chết ở nhân gian
Không nghĩ đến đội mũ vàng về thăm làng cũ nữa

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sáu mươi tuổi ngoại chẳng còn cầu
Nạn trải đã nhiều thảy hết sầu
Vận kiếp nghìn năm giây lát đến
Cương thường muôn thuở một thân lưu
Muốn bền đạo lực nhờ ma lực
Sao lại thân tù học Sở tù
Sống chết nghiệp đời nay dứt hẳn
Mũ vàng quê cũ dạo quên mau
Năm Vĩnh Lịch thứ 4 Quế Vương Nam Minh, quân Thanh công phá Quế Lâm, Cù Thức Tự bị bắt. Định Nam Vương Khổng Hữu Đức nhà Thanh từng vào ngục khuyên Tự hàng, bị Tự mắng, sẵn sàng chịu nhục hình, nghĩa cả lẫm liệt thề không hàng Thanh, đề thơ vào vách tỏ rõ lòng trung với triều Minh.

[1] Theo Phật giáo, thế giới trải qua một thời kỳ, lại qua một lần huỷ diệt, rồi lại bắt đầu.
[2] Công lực tu đạo của nhà Phật.
[3] Phật giáo gọi sức kỳ lạ của trời (tự nhiên).
[4] Chỉ Chung Nghi người nước Sở thời Xuân Thu bị nước Tấn bắt. Câu này ý là mình tuy bị tù nhưng không như Chung Nghi, nhận sự ưu đãi của Tấn hầu.
[5] Mũ làm bằng lá nhược trúc, nông dân hay đội. Câu này ý nói sẽ chết theo nạn nước, chứ không chịu về quê sống cho qua ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cù Thức Tự » Ngục trung