26/10/2021 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời tuẫn tử
Le temps du martyr

Tác giả: David Diop

Nước: Sénégal
Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2008 21:06

 

Nguyên tác

Le Blanc a tué mon père
Mon père était fier
Le Blanc a violé ma mère
Ma mère était belle
Le Blanc a courbé mon frère sous le soleil de route
Mon frère était fort
Le Blanc a tourné vers moi
Ses mains rouges de sang
Noir
Et de sa voix de maître
« Hé boy, un berger, une serviette, de l’eau ! »

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Thằng Da trắng đã giết cha tôi
Cha tôi kiêu hãnh
Thằng Da trắng đã hiếp mẹ tôi
Mẹ tôi đẹp xinh
Thằng Da trắng đã khòm lưng anh tôi trên những con lộ nắng
Anh tôi dũng cảm
Thằng Da trắng đã day lại phía tôi
Hai tay nó đỏ máu
Đen
Và bằng cái giọng chủ nhân ông:
“Ê bồi, mang ghế, khăn, nước ra đây!”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » David Diop » Thời tuẫn tử