10/06/2023 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự học

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/08/2021 06:13

 

Mẹ dạy cách nhớ.
Cha dạy cách quên.
Đời dạy cách khổ.
Sách dạy cách hiền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Sự học