19/05/2024 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khánh Toàn am đào hoa
慶全庵桃花

Tác giả: Tạ Phương Đắc - 謝枋得

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2009 23:32

 

Nguyên tác

尋得桃源好避秦,
桃紅又是一年春。
花飛莫遣隨流水,
怕有漁郎來問津。

Phiên âm

Tầm đắc Đào Nguyên hảo tỵ Tần,
Đào hồng hựu thị nhất niên xuân.
Hoa phi mạc khiển tuỳ lưu thuỷ,
Phạ hữu ngư lang lai vấn tân.

Dịch nghĩa

Tìm được Đào Nguyên, nơi tốt nhất để tránh nhà Tần,
Hoa đào nở đỏ, lại thấy thêm một mùa xuân.
Cánh đào bay chớ có trôi theo dòng nước,
Sợ lại có chàng đánh cá (lần theo dấu hoa) hỏi tìm lối vào.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Lánh Tần, tìm được đào nguyên.
Hoa đào hồng lại có thêm xuân hồng.
Hoa bay chẳng luỵ suối nguồn,
Ngại anh chàng gặng hỏi đường bến hoa.
Tạ Phương Đắc sống cùng thời với Văn Thiên Tường, phải trốn giặc Nguyên vào ẩn trong Khánh Toàn am.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Phương Đắc » Khánh Toàn am đào hoa