19/07/2024 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong giấc mơ buổi sáng

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/12/2008 18:38

 

Trong giấc mơ buổi sáng
Em gặp ông mặt trời
Mang túi đầy hoa nắng
Rải hoa vàng khắp nơi

Trong giấc mơ buổi sáng
Em qua thảo nguyên xanh
Có rất nhiều hoa lạ
Mang tên bạn lớp mình

Trong giấc mơ buổi sáng
Em thấy một dòng sông
Chảy tràn dòng sữa trắng
Đi qua ban mai hồng

Trong giấc mơ buổi sáng
Em nghe rõ bên tai
Lời của chú gà trống:
- Dậy mau đi! học bài!...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Trong giấc mơ buổi sáng