17/08/2022 14:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh không giải mã được rồi
I can’t break the code

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/05/2021 19:17

 

Nguyên tác

I can’t break the code
Of our frozen love
It’s too late to know
What the password was

I reach for the past
Keep coming up short
And everything feels Like a last resort

Tho’ we’ve called it quits
And there’s nothing left
Still I hear my lips
Make these promises

Though we’ve squandered the truth
And there’s little left
We can still sweep the room
We can still make the bed

When the world is false
I won’t say it’s true
When the darkness calls
I will go with you

In a time of shame
In the great Alarm
When they call your name
We’ll go arm in arm

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Anh không giải mã được rồi
Tình yêu băng giá trong đời ta mang
Thì thôi đã quá muộn màng
Để xem mật khẩu nó đang là gì

Quay về quá khứ tìm đi
Hành trình ngắn nhất
Để suy mọi điều

Cho rằng ta bỏ cuộc chơi
Không còn gì nữa xa xôi mất rồi
Vẫn còn nghe thấy đôi môi
Thực thi cho trọn những lời hứa qua.

Dù cho phung phí đời ta
Vẫn còn lại chút gọi là với ta
Chúng mình có thể quét nhà
dọn giường cũng được đôi ta cùng làm

Khi đời là những dối gian
Thì anh không thể nói năng thật thà
Khi mà bóng tối gọi ta
Anh xin cùng đến một nhà với em

Trong giây phút đến lặng yên
Trong hồi chuông báo
gọi tên em về
Nắm tay hai đứa cùng về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » Anh không giải mã được rồi