24/05/2022 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trì châu Thuý Vi đình
池州翠微亭

Tác giả: Nhạc Phi - 岳飛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Nguyên Thánh vào 30/11/2007 09:47

 

Nguyên tác

經年塵土滿征衣,
特特尋芳上翠微。
好水好山看不足,
馬蹄催趁月明歸。

Phiên âm

Kinh niên trần thổ mãn chinh y,
Đặc đặc tầm phương thướng Thuý Vi.
Hảo thuỷ hảo sơn khan bất túc,
Mã đề thôi sấn nguyệt minh quy.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Liền năm áo chiến bụi đường pha,
Núi Thuý tìm lên để thưởng hoa.
Nước biếc non xanh nhìn chẳng đủ,
Ngựa về vó giục ánh trăng xa.
Nguồn: ''Anh hùng Xạ điêu'', Cao Tự Thanh dịch, Nxb Văn học và Công ty Phương Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhạc Phi » Trì châu Thuý Vi đình