21/03/2023 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 1
瓊花次海平原韻其一

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2015 22:35

 

Nguyên tác

有葉無枝最異常,
托生何日此炎方。
花開每向黃昏後,
不共群芳鬥曉粧。

Phiên âm

Hữu diệp vô chi tối dị thường,
Thác sinh hà nhật thử viêm phương.
Hoa khai mỗi hướng hoàng hôn hậu,
Bất cộng quần phương đấu hiểu trang.

Dịch nghĩa

Chỉ có lá không thấy cuống thật là lạ thường
Ngày nào sinh ra ở chốn nóng nực này
Hoa chỉ nở trong lúc đêm đến
Không như các loài hoa khác cùng đua sắc vào buổi sáng sớm

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lá bày cuống giấu lạ lùng thay
Trồng lúc nào nơi nóng nực này
Hoa chỉ nở cười khi tối đến
Không khoe hương sắc sáng ban mai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 1