03/12/2021 18:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin hẹn kiếp sau...

Tác giả: Hoàng Vũ - Trần Hoàng Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoàng Vũ vào 20/04/2009 03:17

 

Em là tiên nữ bị đày
Xuống trần mong được tháng ngày bên anh
Tiếc thay duyên nợ không thành
Như thuyền gặp sóng tròng trành biển khơi
Tìm đâu em hỡi em ơi!
Bao giờ ta được trọn đời bên nhau?
Thôi thì xin hẹn kiếp sau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Vũ » Xin hẹn kiếp sau...