24/03/2023 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miền đất của sương mù
안개의 나라

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2008 22:49

 

Nguyên tác

언제나 안개가 짙은
안게의 나라에는
아무 일도 일어나지 않는다
어떤 일이 일어나도
안개 때문에
아무것도 보이지 않으므로
안개 속에 사노라면
안개에 익숙해져
아무것도 보려고 하지 않는다
안개의 나라에서는 그러므로
보려고 하지 말고
들어야 한다
듣지 않으면 살 수 없으므로
귀는 자꾸 커진다
하얀 안개의 귀를 가진
토끼같은 사람들이
안개의 나라에 산다

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Trên miền đất của sương mù
Tất cả luôn luôn che giấu
Và chưa có gì xảy ra

Nếu có gì xảy ra
thì cũng không ai nhìn thấy
bởi sương mù

Nếu anh sống trong sương mù
anh sẽ quen tất cả
và anh không cần nhìn

Vì thế anh không cần nhìn
trên miền đất của sương mù
nhưng anh phải biết nghe
Và nếu anh không biết nghe
anh chẳng thể nào sống nổi
chính vậy tai người lớn mãi
giống tai của bầy thỏ rừng

Những cái tai của sương trắng
sống trong miền đất sương mù

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Miền đất của sương mù