31/07/2021 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vườn mai

Tác giả: Vũ Minh Am

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2014 09:35

 

Vườn mai thu muộn còn xơ xác
Giờ đã đơm hoa trắng trắng ngần
Ví suốt mùa đông mình trễ nải
Lấy gì để nói với mùa xuân
Nguồn: Lặng lẽ tình yêu (thơ), Vũ Minh Am, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Am » Vườn mai