02/12/2022 16:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp thiên nhiên

Tác giả: Bế Kiến Quốc

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/05/2009 02:08

 

I

Cổng Thiên Trù, nắng lao xao
Mùa xuân đọng mát gửi vào trái mơ.
Chùa Hương, thương một thời xưa
Đi mòn bậc đá mà chưa gặp Đời…
Sớm nay, giữa cảnh giữa người
Mới nắng lên–đã thực rồi trái mơ!

II

Giật mình, rụng độp bên chân
Một bông hoa gạo to gần nắm tay
Phải là cây nhắc mình đây:
- Ta già mà vẫn nở đầy những hoa…

III

Trắng muôn hoa đại Sài Sơn
Như cầm tay, suốt đường lên hang Thần
Nhắc lòng nhớ những nghĩa quân
Bị vây, rút xuống chất dần trong hang.
Tiếng thơm vượt cả thời gian
Nở bông đại trắng sau hàng nghìn năm…
1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bế Kiến Quốc » Gặp thiên nhiên