20/10/2021 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn thứ Lạc Hương huyện
晚次樂鄉縣

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 20:51

 

Nguyên tác

故鄉杳無際,
日暮且孤征。
川原迷舊國,
道路入邊城。
野戍荒煙斷,
深山古木平。
如何此時恨,
噭噭夜猿鳴。

Phiên âm

Cố hương diểu vô tế,
Nhật mộ thả cô chinh.
Xuyên nguyên mê cựu quốc,
Đạo lộ nhập biên thành.
Dã thú hoang yên đoạn,
Thâm sơn cổ mộc bình.
Như hà thử thì hận,
Khiếu khiếu dạ viên minh.

Dịch nghĩa

Quê cũ mù mịt không biết nơi nào,
Trời chiều mà vẫn còn đi lẻ loi.
Trên sông và thảo nguyên đã lạc đường về quê cũ,
Theo đường bộ chỉ đến thành biên giới.
Đồn lính xứ quê bỏ hoang bặt khói bếp,
Trong núi thẳm các cây cổ thụ cao bằng nhau.
Lúc này lòng buồn biết bao,
Vượn đêm hú từng hồi.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Cố hương xa cách nghìn trùng
Một mình chiều vắng ngại ngùng đường xa
Núi sông nhầm tưởng quê nhà
Dọc ngang đường lối đi quanh biên thành
Đồn hoang khói lửa vắng tanh
Trập trùng núi thẳm, mông mênh rừng già
Lúc này lòng hận thiết tha
Đêm khuya tiếng vượn gần xa kêu sầu
Huyện Lạc Hương là huyện Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Vãn thứ Lạc Hương huyện