30/03/2020 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vùng sâu

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 00:34

 

Cát bỏng lặng thinh đâu biết kể cùng ta:
Cha mẹ, anh em – kẻ thù chôn sống!
Cát bỏng lạ lùng, cát bỏng,
Đi qua rùng mình, ngỡ xác người dưới chân,
Sắc trắng phơi trụi trần
Vết đau hằn khô máu!

Xóm làng không còn dấu
Xe xích chà qua, xe ủi cào đi,
Một tiếng dế quen nghe
Từ thuở nhỏ, đến đây giờ cũng bặt,
Thương quá, màu xanh bụi gai, bụi móc
Duy nhất nhú lên sau trận mưa rào!


Đêm. Một vết chân ra vào
Dẫm sương tan nhanh trên đường tới ấp[1]
Đủ thành dấu cho quân giặc
Sớm mai nã pháo vây càn.

Trảng cát tan hoang
Tiếng cô giao liên bỗng thốt dịu dàng:
- Xã đội chúng em chốt đây nguyên vẹn!
1970

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010
[1] Thời kỳ này, giặc bắt xoá hết xóm làng, gom dân lại, buộc phải dồn vào sống trong các "ấp chiến lược", rào thép gai, để chúng dễ bề canh giữ, kiểm soát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Vùng sâu