15/01/2021 22:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tứ kỳ 1
春思其一

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 05:49

 

Nguyên tác

草色青青柳色黃,
桃花曆亂李花香。
東風不為吹愁去,
春日偏能惹恨長。

Phiên âm

Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng,
Đào hoa lịch loạn lý hoa hương.
Đông phong bất vị xuy sầu khứ,
Xuân nhật thiên năng nhạ hận trường.

Dịch nghĩa

Màu cỏ xanh xanh, màu tơ liễu vàng vàng,
Hoa đào đang tơi tả, hoa mận còn thơm.
Gió đông đã không giúp thổi cho hết phiền muộn,
Lại còn làm tăng thêm mối hận khi xuân về.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đám cỏ xanh xanh, rặng liễu vàng
Tơi bời bông liễu, mận đưa hương
Gió đông chẳng thổi tan sầu muộn
Mối hận vì xuân lại vấn vương.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Xuân tứ kỳ 1