05/07/2020 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về em cũng muốn về

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 14:54

 

Anh về em cũng muốn về,
Chưa giao hoan sánh lễ cho ra bề rể con.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về em cũng muốn về