25/10/2021 20:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông cảnh
冬景

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2016 21:26

 

Nguyên tác

三冬晴雪照樓臺,
窈窕書堂盡日開。
耐冷月娥臨几案,
辟寒風后掃塵埃。
梅花點破窗前易,
竹葉濃添掌上盃。
眾理心通歸嘿坐,
博山煙縷任俳佪。

Phiên âm

Tam đông tình tuyết chiếu lâu đài,
Yểu điệu thư đường tận nhật khai.
Nại lãnh nguyệt nga lâm kỷ án,
Tịch hàn phong hậu tảo trần ai.
Mai hoa điểm phá song tiền Dịch,
Trúc diệp nùng thiêm chưởng thượng bôi.
Chúng lý tâm thông quy mặc toạ,
Bác Sơn yên lũ nhậm bồi hồi.

Dịch nghĩa

Ba tháng đông ánh tuyết sáng soi vào lâu đài
Phòng sách sâu kín lặng lẽ mở ra suốt ngày
Quen chịu lạnh lùng, chị Hằng dòm xuống ghế án
Trừ bỏ hơi rét, dì gió quét sạch bụi bặm
Hoa mai chấm phá kinh Dịch trước cửa sổ
Lá trúc đậm màu thêm chén trên tay
Lòng dung hoà mọi lẽ quy về lúc ngồi lặng lẽ
Sợi khói ở lư hương Bác Sơn mặc sức bồi hồi

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Ba đông tuyết sáng rọi lâu đài
Phòng sách thanh u mở trọn ngày
Lạnh tới, chị Hằng dòm ghế án
Rét tan, dì gió quét trần ai
Hoa mai chấm Dịch soi ngoài cửa
Lá trúc nồng men chuốc tận tay
Mọi lẽ dung hoà ngồi lặng lẽ
Lò hương khói toả vấn vương bay
Nguồn: Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Đông cảnh