10/02/2023 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Súng nổ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2020 09:13

 

Sương trăng rụng nốt nhạc tê lòng
Ngõ vắng lòng hoa kiếp long đong
Súng nổ khơi dòng thân máu chảy
Muôn đời giết chóc nát non sông.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Súng nổ