30/05/2022 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc và cười

Tác giả: Xuân Hoài - Bùi Xuân Huyến

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2013 10:11

 

Những ai không biết khóc
Đừng mong chi họ cười
Cái vui thành trang điểm
Cái buồn cũng giả thôi
Nguồn: Đừng là mưa bóng mây (thơ), NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Hoài » Khóc và cười