04/12/2022 12:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hưng phế phế hưng

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/10/2020 19:19

 

Lên non nghe suối khóc với rừng
Xuống đồng nghe đất nghẹn rưng rưng
Ra sông trông nắng phơi hờn tủi
Về phố nghe bao la tiếng rừng...
Đi đâu cho khuất trời u ám?
Mừng người đã đến chốn tạm dung
Quê hương đã cạn dòng đau đớn
Chờ phút giây tròn chữ “phế-hưng”…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Hưng phế phế hưng