03/12/2021 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linh Ẩn tự nguyệt dạ
靈隱寺月夜

Tác giả: Lệ Ngạc - 厲鶚

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2014 21:36

 

Nguyên tác

夜寒香界白,
澗曲寺門通。
月在眾峰頂,
泉流亂葉中。
一燈群動息,
孤磬四天空。
歸路畏逢虎,
況聞岩下風。

Phiên âm

Dạ hàn hương giới[1] bạch[2],
Giản khúc tự môn thông.
Nguyệt tại chúng phong đính,
Tuyền lưu loạn diệp trung.
Nhất đăng quần động tức,
Cô khánh tứ thiên[3] không.
Quy lộ uý phùng hổ,
Huống văn nham hạ phong.

Dịch nghĩa

Đêm lạnh cõi thơm trắng
Suối uốn cong thông với cửa chùa
Trăng trên đầu mọi đỉnh núi
Suối chảy trong lá rậm
Một ngọn đèn mọi tiếng động tắt
Một tiếng khánh vang trong bốn trời
Đường về sợ gặp hổ
Huống nghe tiếng gió dưới mỏm núi

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cõi thơm đêm lạnh sáng
Qua cửa chùa khe cong
Đỉnh mọi núi trăng chiếu
Dưới vòm lá suối thông
Một đèn mọi tiếng lặng
Mỗi khánh bốn trời không
Gặp hồ đường về sợ
Huống nghe gò gió dong
Chùa Linh Ẩn nằm ở đông nam chân núi Linh Ẩn, phía trước có ngọn núi Phi Lai. Trong chùa có đình Lãnh Tuyền là một danh thắng đẹp. Chùa bắt đầu xây từ khoảng năm Hoàng Hà đời Đông Tấn.

Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển, Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
[1] Nhà Phật gọi đất Phật là chúng hương quốc, hương khí toả lan khắp thập phương vô lượng thế giới. Sau dùng để chỉ chung tự viện.
[2] Chỉ màu sáng trắng của ánh trăng.
[3] Tức tứ thiền thiên. Phật giáo có thuyết chư thiên tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chư thiên sắc giới lại chia làm bốn thiền: sơ thiền giống như đại phạm thiên, nhị thiền giống như quang âm thiên, tam thiền giống như biến tĩnh thiên, tứ thiền giống như sắc cứu cánh thiên. Ở đây chỉ chung bầu trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệ Ngạc » Linh Ẩn tự nguyệt dạ