02/12/2022 13:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 1
戲題寄上漢中王其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 10:27

 

Nguyên tác

西漢親王子,
成都老客星。
百年雙白鬢,
一別五秋螢。
忍斷杯中物,
祗看座右銘。
不能隨皂蓋,
自醉逐浮萍。

Phiên âm

Tây Hán thân vương tử,
Thành Đô lão khách tinh.
Bách niên song bạch mấn,
Nhất biệt ngũ thu huỳnh.
Nhẫn đoạn bôi trung vật[1],
Chi khán toạ hữu minh[2].
Bất năng tuỳ tạo cái[3],
Tự tuý trục phù bình.

Dịch nghĩa

Là người trong hoàng tộc được phong vương theo triều Tây Hán,
Là một người khách xa nhà ở Thành Đô đã lâu.
Trăm năm hai mái tóc bạc,
Một lần chia tay mà nay đã như con đom đóm qua năm mùa thu.
Nỡ lòng cắt đứt cái vật trong ly,
Chăm chắm ngắm bài minh ở bên phải chỗ ngồi.
Không thổ nào theo sau xe sang được,
Nên tự say mà theo cánh bèo trôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Như Tây Hán được phong vương,
Thành Đô thân khách vẫn thường ở lâu.
Trăm năm bạc hai mái đầu,
Một lìa mà đã năm thu qua rồi.
Vật trong chén nỡ bỏ rơi,
Bài minh bên cạnh chỗ ngồi, cứ coi.
Xe sang chẳng thể theo đuôi,
Đành say cùng với bèo trôi giữa dòng.
(Năm 762)

Nguyên chú: “Thì vương tại Tử Châu. Sơ chí, đoạn tửu bất ẩm, thiên hữu hí thuật. Hán Trung vương Vũ, Ninh vương Hiến chi tử” 時王在梓州。初至。斷酒不飲。篇有戲述。漢中王瑀。寧王憲之子 (Lúc này vương ở Tử Châu. Lần viếng thăm đầu tiên, vương dứt khoát không uống rượu, trong bài có nói đùa. Hán Trung vương Vũ, là con của Ninh vương Hiến).

[1] Chỉ rượu,
[2] Thời Đông Hán, Thôi Viện 崔瑗 vì người anh mà báo thù can tội giết người, bỏ trốn. Sau được ân xá, làm bài minh ở ngay bên phải chỗ thường ngồi để tự răn mình.
[3] Trang hoàng cho loại xe sang trọng, chỉ người có chức vị cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 1