28/01/2022 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự động trung xuất du Thuý Sơn
自峝中出遊翆山

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2016 07:42

 

Nguyên tác

少年遊翆山,
慨慕張升甫。
一官今老矣,
歸作蓮峝主。
蓮峝幽且蔓,
是以車馬稀。
佳處雖或異,
風月共依依。

Phiên âm

Thiếu niên du Thuý Sơn,
Khái mộ Trương Thăng Phủ[1].
Nhất quan kim lão hĩ,
Quy tác Liên động chủ.
Liên động u thả mạn,
Thị dĩ xa mã hy.
Giai xứ tuy hoặc dị,
Phong nguyệt cộng y y.

Dịch nghĩa

Thuở trẻ tôi đã từng lên chơi núi Thuý
Lòng vẫn kính mộ ông Trương Thăng Phủ
Ra làm quan nay đã già rồi
Về làm chủ nhân ở động Liên Hoa
Động Liên Hoa vừa thanh vừa sâu
Cho nên ít ngựa xe lại qua
Cảnh đẹp tuy có khác với núi Thuý
Nhưng trăng gió cùng tươi đẹp như nhau

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Tuổi trẻ, từng phen tới núi Thuý,
Lòng riêng vẫn mến bậc danh hiền.
Quan trường một chút, nay về nghỉ,
Lại tới đây làm chủ động Sen.
Động Sen thanh vắng ở nơi sâu,
Xe ngựa ra vào có mấy đâu.
Cảnh thú so ra tuy có khác,
Gió trăng tươi đẹp cũng như nhau.
Nguồn: Thơ văn Phạm Văn Nghị (Nguyễn Văn Huyền), NXB Khoa học xã hội, 1979
[1] Tức Trương Hán Siêu, tác giả bài "Phú Bạch Đằng", người làng Phúc Am (nay thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Làm quan thời Trần, khi về hưu, ông thường chơi thăm núi Thuý, có để lại nhiều di tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » Tự động trung xuất du Thuý Sơn