18/05/2024 14:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất mỵ
不寐

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2016 18:02

 

Nguyên tác

樹聲切切夜愁愁,
孤客情如不系舟。
煙月有懷虛永漏,
江山無夢到清秋。
隔籬相杵淒如咽,
當枕鳴蟲鬧不休。
卻幸擁衾無內愧,
從教此外逼人愁。

Phiên âm

Thụ thanh thiết thiết dạ sầu sầu,
Cô khách tình như bất hệ châu.
Yên nguyệt hữu hoài hư vĩnh lậu,
Giang sơn vô mộng đáo thanh thâu.
Cách ly tương chử thê như yết,
Đương chẩm minh trùng náo bất hưu.
Khước hạnh ủng khâm vô nội quý,
Tòng giao thử ngoại bức nhân sầu.

Dịch nghĩa

Tiếng cây xào xạc đêm buồn thêm
Nỗi lòng người khách cô đơn như con thuyền không buộc
Khói trắng như làm giọt đồng hồ dài thêm
Chẳng có giấc mộng núi sông đến với đêm thu nay
Bên rào tiếng chày giặt nghe não nề
Tiếng trùng không ngớt rỉ rả bên tai
Còn may là ôm chiếc chăn không hổ thẹn trong lòng
Cảnh bên ngoài khiến người sầu muộn

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Cây đêm xào xạc ưu phiền
Nỗi lòng cô khách, con thuyền lênh đênh
Canh trường hư ảo bóng trăng
Giang sơn chẳng giấc mơ trong hiện về
Bên rào chày giặt não nề
Trùng kêu inh ỏi liền kề bên tai
Ôm chăn chẳng thẹn với người
Buồn này là bởi cảnh ngoài xui nên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Bất mỵ