30/11/2020 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu làng có một cơn đa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 16:39

 

Đầu làng có một cơn[1] đa,
Ở giữa cơn cậy, ngã ba cơn dừa.
Dù anh đi sớm về trưa,
Thì anh nghỉ mát bóng dừa nhà em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Cây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đầu làng có một cơn đa