30/07/2021 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong phàm quá hồ, kính dụng Lã Tiên “Lãng ngâm phi quá Động Đình hồ” thi cú

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 15:49

 

Phiên âm

Lãng ngâm phi quá Động Đình hồ,
Vân thuỷ thương mang sạ hữu vô.
Cự lãng man thiên phong tối kiện,
Khinh phàm để ngạn nhật tài bô.
Sơn am ẩn ước chung thanh viễn,
Trạch quốc uông hàm nhạn ảnh cô.
Chuyển thuấn yên ba tam bách lí,
Tương Âm[1] thành ngoại cược tân cô.

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Bay qua hồ Động cất ngâm vang,
Mây nước mênh mông ngỡ mộng trường.
Sóng dậy lưng trời cơn gió quật,
Buồm reo cập bến lúc chiều buông.
Am non thấp thoáng hồi chuông vẳng,
Mặt nước long lanh bóng nhạn vương.
Chớp mắt vượt ba trăm dặm sóng,
Rượu ngon mua chuốc mé thành Tương.
Lã Tiên (Lã Động Tân): thi nhân đời Đường, tu tiên đắc đạo.

[1] Địa danh thuộc tỉnh Hồ Nam, gần hồ Động Đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Phong phàm quá hồ, kính dụng Lã Tiên “Lãng ngâm phi quá Động Đình hồ” thi cú