23/01/2022 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Vũ Đình Minh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 08/05/2008 20:39

 

Ta đứng ở trên cao
Gần trời hơn một chút
Nhưng lòng ta vẫn biết
Dưới chân trái đất tròn
Là vĩnh hằng chuyển động
Còn trời cao lồng lộng
Chỉ là khoảng không gian
Mà người đời truyền miệng
Gọi khoảng không bằng trời.
Nguồn: http://baophuyen.com.vn/t...83/NId/20903/Default.aspx

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Đình Minh » Không đề