03/03/2021 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chạng vạng

Tác giả: Phương Xích Lô - Nguyễn Văn Phương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 21/05/2009 08:58

 

Chạng vạng đất
Chạng vạng trời
Tình tôi chạng vạng trong thời xa em
Mắt nhìn chạng vạng hơi men
Miệng đời chạng vạng chê khen tiếng lời
Tuổi tên chạng vạng
Quên rồi
Đường đi chạng vạng biết nơi mô về?
Tháng ngày chạng vạng cơn mê
Oán ân chạng vạng
Bốn bề đong đưa
Đôi khi chạng vạng vần thơ
Làm sao soi đến bến bờ tương lai
Xin trăng sáng trọn đêm dài
Vén
Màn chạng vạng
Phủ dày hồn tôi
Đây là bài thơ cuối cùng của tác giả trước khi ông mất.

Nguồn: Tạp chí Sông Hương, số 161, 7-2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Xích Lô » Chạng vạng