02/12/2022 19:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Âm dạ
湘陰夜

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2005 17:09

 

Nguyên tác

滿目皆秋色,
滿江皆月明。
寂寥今夜望,
遷謫古人情。
秋水從西來,
茫然通洞庭。
靜夜息吟啸,
無使蛟龍驚。

Phiên âm

Mãn mục giai thu sắc
Mãn giang giai nguyệt minh
Tịch liêu kim dạ vọng
Thiên trích[1] cổ nhân tình
Thu thủy tòng tây lai
Mang nhiên thông Động Đình
Tĩnh dạ tức ngâm khiếu
Vô sử giao long kinh.

Bản dịch của (Không rõ)

Đâu đâu cũng sắc thu
Đầy sông ánh trăng sáng
Đêm lặng nhìn cảnh vật
Nhớ người xưa bị đày
Nước thu từ phương tây
Mênh mang đổ Động Đình
Đêm vắng chẳng ngâm nữa
Kẻo rắn rồng hoảng kinh
Tương Âm: tên một huyện tỉnh Hồ Bắc ở phía đông sông Tương.

[1] Đổi đi xa để khiển trách. Tác giả nhắc đến chuyện Khuất Nguyên bị vua đầy ra Giang Nam, nay là vùng Tương Âm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Tương Âm dạ