03/12/2022 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:07

 

Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con.
Khảo dị:
Bé nhờ cha, lớn nhờ chồng, già nhờ con.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con