10/02/2023 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa (Tranh vãn đồng hoa lưỡng mấn thuỳ)
浣溪沙(爭挽桐花兩鬢垂)

Tác giả: Chu Bang Ngạn - 周邦彥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2014 20:46

 

Nguyên tác

爭挽桐花兩鬢垂,
小妝弄影照清池。
出簾踏襪趁蜂兒。

跳脫添金雙腕重,
琵琶撥盡四弦悲。
夜寒誰肯剪春衣。

Phiên âm

Tranh vãn đồng hoa lưỡng mấn thuỳ,
Tiểu trang lộng ảnh chiếu thanh trì.
Xuất liêm đạp miệt sấn phong nhi.

Khiêu thoát thiêm kim song oản trọng,
Tỳ bà bát tận tứ huyền bi.
Dạ hàn thuỳ khẳng tiễn xuân y.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hái hoa đôi bím tóc dài buông
Cô bé hình soi nước chập chờn
Vén màn xỏ dép xua ong đuổi

Lúc lắc cổ tay nặng xuyến vàng
Tỳ bà bốn điệu dây ai oán
Đêm lạnh ai ngồi cắt áo xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Bang Ngạn » Hoán khê sa (Tranh vãn đồng hoa lưỡng mấn thuỳ)