05/07/2022 03:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điểu
水鳥

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2014 16:07

 

Nguyên tác

煙為行止水為家,
兩兩三三睡暖沙。
為謝離鸞兼別鵠,
如何禁得向天涯?

Phiên âm

Yên vi hành chỉ, thuỷ vi gia,
Lưỡng lưỡng tam tam thuỵ noãn sa.
Vi tạ ly loan kiêm biệt hộc,
Như hà cấm đắc hướng thiên nhai?

Dịch nghĩa

Sương khói là nơi sắp đi, sông nước là nhà,
Hai ba con ngủ bên nhau trên bờ cát ấm.
Đã chào từ biệt loan và cốc rồi,
Còn chi nữa mà chưa bay về nơi góc trời?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước là nhà, sắp vào sương khói
Hai ba con cứ mãi ngủ ngon
Đã chào từ biệt cốc loan
Sao chưa bay dứt về phương góc trời?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Thuỷ điểu