21/08/2022 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 3
步芝仙女史原韻其三

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2015 22:07

 

Nguyên tác

名士由來不患貧,
風塵只恐誤天真。
才高況是中郎女,
千兩黃金錦繡文。

Phiên âm

Danh sĩ do lai bất hoạn bần,
Phong trần chỉ khủng ngộ thiên chân.
Tài cao huống thị trung lang nữ,
Thiên lạng hoàng kim cẩm tú văn.

Dịch nghĩa

Kẻ nổi tiếng thường chẳng lo lắng gì đến cảnh túng bần
Chỉ sợ phong trần làm ô sự hồn nhiên của nàng
Huống chi nàng lại người danh tiếng
Lời văn như gấm vóc đáng giá ngàn vạn cân vàng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Danh sĩ thường không ngại túng bần
Hồn nhiên sợ lỡ bởi phong trần
Huống chi nàng lại người danh tiếng
Gấm vóc lời văn giá vạn cân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 3