06/07/2022 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nguyệt cửu nhật đăng Huyền Vũ sơn
九月九日登玄武山

Tác giả: Lư Chiếu Lân - 盧照鄰

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2014 12:43

 

Nguyên tác

九月九日眺山川,
歸心歸望積風煙。
他鄉共酌金花酒,
萬里同悲鴻雁天。

Phiên âm

Cửu nguyệt cửu nhật diểu sơn xuyên,
Quy tâm quy vọng tích phong yên.
Tha hương cộng chước kim hoa tửu,
Vạn lý đồng bi hồng nhạn thiên.

Dịch nghĩa

Ngày 9 tháng 9 lên cao ngắm sông núi,
Lòng nhớ quê tích tụ nhiều như mây như gió.
Nơi xứ người cùng họ uống rượu cúc,
Nhìn chim hồng, chim nhạn bay xa vạn dặm ta thương cảm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hội trùng dương lên cao ngắm núi
Nỗi nhớ nhà như gió như mây
Quê người rượu cúc uống say
Nhạn ơi thương cảm lũ bay xa nhà
Núi Huyền Vũ nay ở phía đông tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Chiếu Lân » Cửu nguyệt cửu nhật đăng Huyền Vũ sơn