19/01/2022 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 57
57

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 19:00

 

Nguyên tác

I plucked your flower, O world!
I pressed it to my heart and the thorn pricked.
When the day waned and it darkened, I found that the flower had faded, but the pain
remained.
More flowers will come to you with perfume and pride, O world!
But my time for flower-gathering is over, and through the dark night I have not my rose,
only the pain remains

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Ôi trần gian! Ta ngắt bẻ cành hoa ngươi đang nuôi sống!

Ta ép hoa vào lòng, gai nhọn đâm sâu.

Lúc ngày tàn, trời tối, ta thấy hoa héo úa, nhưng đau đớn còn nguyên.

Ôi trần gian! Còn nhiều hoa khác sẽ đến với ngươi, với hương thơm ngào ngạt và kiêu hãnh tràn đầy!

Nhưng thời gian hái hoa của ta không còn nữa.

Suốt đêm tối ta chẳng có bông hồng mình thích, nhưng đau đớn còn đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 57