27/05/2024 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái cuốc là cái cuốc đen

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 12:28

 

Cái cuốc là cái cuốc đen,
Đôi vợ chồng trẻ đốt đèn ăn cơm.
Ăn hết xới xới đơm đơm,
Ăn cho sạch sẽ lấy rơm mà chùi.
Chồng giận chồng đánh ba dùi,
Mẹ chồng chẳng chữa lại xui đánh què.
Đánh cho què quặt chân tay,
Hễ nó có khóc thời mày bỏ tro.
Bao giờ mẹ chồng ốm ho,
Nàng dâu lấy thuốc đem cho mẹ chồng.
Lấy những lông cú, lông cáo, lông công,
Lấy cà độc dược cùng lông con mèo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái cuốc là cái cuốc đen