16/08/2022 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghi ngờ
Doubt

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/09/2021 19:17

 

Nguyên tác

My soul lives in my body’s house,
And you have both the house and her—
But sometimes she is less your own
Than a wild, gay adventurer;

A restless and an eager wraith,
How can I tell what she will do—
Oh, I am sure of my body’s faith,
But what if my soul broke faith with you?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hồn em trong mảnh hình hài,
Và anh có đủ cả hai của nàng—
Đôi khi anh vuột tay nàng
Hơn nhà thám hiểm, hoang đàng dắt đưa;

Người nôn nao kẻ cợt đùa,
Làm sao em nói nàng ưa thích gì—
Em tin cơ thể xuân thì,
Nhưng rồi hụt hẫng chỉ vì nơi anh?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Nghi ngờ