20/01/2022 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Quang Liệt thôn xá quan thuỷ ngưu ma cam giá tương
過光烈村舍關水牛磨甘蔗漿

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2021 09:32

 

Nguyên tác

水牛曳軛磨甘蔗,
甘蔗合束盡搗破。
密漿點滴推磨底,
磨聲聒岸動行過。
輪轉如許極煩重,
豢養由人不得暇。
不見深山巒洞中,
十百成羣囓林野。

Phiên âm

Thuỷ ngưu duệ ách ma cam giá,
Cam giá hợp thúc tận đảo phá.
Mật tương điểm trích thôi ma để,
Ma thanh quát ngạn động hành quá.
Luân chuyển như hử cực phiền trọng,
Hoạn dưỡng do nhân bất đắc hạ.
Bất kiến thâm sơn loan động trung,
Thập bách thành quần khiết lâm dã.

Bản dịch của Trúc Khê

Con trâu kéo ách trong lò mật,
Từng bó mía lớn tan dần ra.
Nước mật rào tuôn quanh cối nghiễn,
Tiếng nghiến ghê rợn lòng khách qua.
Quay vòng nặng nhọc biết là mấy!
Nhờ người chăn nuôi nên phải vậy.
Chẳng xem đàn lũ chốn rừng sâu,
Cùng nhởn nhơ chơi ăn kiếm lấy.
Nguồn: Trúc Khê, Bùi Huy Bích, NXB Tân Dân, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Quá Quang Liệt thôn xá quan thuỷ ngưu ma cam giá tương