16/08/2022 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan san nguyệt kỳ 2
關山月其二

Tác giả: Tôn Thất Chính - 孫七政

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2018 12:39

 

Nguyên tác

古塞蕭蕭白草腓,
漢家營裏月光輝。
可憐空學蛾眉影,
夜夜關山照鐵衣。

Phiên âm

Cổ tái tiêu tiêu bạch thảo phì,
Hán gia doanh lý nguyệt quang huy.
Khả liên không học nga mi ảnh,
Dạ dạ quan san chiếu thiết y.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ đầy ải cũ phân vân
Doanh quân lính Hán trăng tần ngần treo
Mày ngài đối ảnh không theo
Quan san áo giáp chiếu đều đêm đêm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Chính » Quan san nguyệt kỳ 2