29/05/2023 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oanh

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2020 08:08

 

Nguyên tác

春風禁御百花香,
個個林梢弄細吭。
珍重東皇舊相識,
重來寧為怵濃莊。

Phiên âm

Xuân phong cấm ngự bách hoa hương,
Cá cá lâm tiêu lộng tế hàng.
Trân trọng đông hoàng cựu tương thức,
Trùng lai ninh vị truật nồng (nùng) trang.

Dịch nghĩa

Gió xuân [thổi tới] trăm hoa thơm ngát trong vườn cấm
Trên từng ngọn cây, rộn tiếng ríu ran
Trân trọng chúa xuân đã quen biết cũ
Trở lại có phải để cho [cảnh vật] thêm đẹp tươi

Bản dịch của Vũ Minh Am

Vườn cấm, xuân về trăm sắc hương
Bên hoa ríu rít giọng oanh vàng
Tấm tình quen biết từ xưa cũ
Ngự uyển, nàng xuân khéo điểm trang
Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Oanh