21/05/2024 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trịnh thập bát Kiền biếm Thai Châu tư hộ, thương kỳ lâm lão hãm tặc chi cố, khuyết vi diện biệt, tình hiện ư thi
送鄭十八虔貶台州司戶傷其臨老陷賊之故闕為面別情見於詩

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 11:36

 

Nguyên tác

鄭公樗散鬢成絲,
酒後常稱老畫師。
萬里傷心嚴譴日,
百年垂死中興時。
蒼惶已就長途往,
邂逅無端出餞遲。
便與先生應永訣,
九重泉路盡交期。

Phiên âm

Trịnh công xư tán mấn thành ti,
Tửu hậu thường xưng lão hoạ sư.
Vạn lý thương tâm nghiêm khiển[1] nhật,
Bách niên thuỳ tử trung hưng thì.
Thương hoàng dĩ tựu trường đồ vãng,
Giải cấu vô đoan xuất tiễn trì.
Tiện dữ tiên sinh ưng vĩnh quyết,
Cửu trùng tuyền lộ tận giao kỳ.

Dịch nghĩa

Ông Trịnh là một thứ gỗ tạp không làm được gì, lại thêm tóc bạc như tơ,
Sau khi nhậu rồi thường xưng là tay vẽ lão luyện.
Nơi cách xa vạn dặm, đau lòng vào ngày ông bị nghiêm trách,
Trong đời ông gần chết, trong khi nhà Đường vào lúc tái lập.
Thật là vội vàng đã lên đường đi ngay,
Tình cờ vì không hẹn nên chậm tới tiễn biệt.
Cùng với ông muốn gặp để chia tay mãi mãi,
Thì trên đường xuống chín suối ta sẽ gặp nhau.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ông Trịnh vô dụng, lại bạc đầu,
Chếnh choáng thường khoe tài vẽ cao!
Vận lên vừa lúc, trăm năm chết,
Trách phạt cái ngày, vạn dặm đau.
Thoắt chốc đã đi, đường xa tít,
Hẹn hò không được, hụt tiễn nhau.
Nếu mong vĩnh quyết cùng ông bạn,
Đường xuống suối vàng hẹn gặp sau.
(Năm 757)

[1] Vì đã được An Lộc Sơn phong cho chức thuỷ bộ lang trung. Sau khi chiếm lại kinh đô, vua Đường lập ban xét xử những người cộng tác với giặc và có biện pháp trừng trị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Trịnh thập bát Kiền biếm Thai Châu tư hộ, thương kỳ lâm lão hãm tặc chi cố, khuyết vi diện biệt, tình hiện ư thi