12/08/2022 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ mi điểu
畫眉鳥

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:26

 

Nguyên tác

百囀千聲隨意移,
山花紅紫樹高低。
始知鎖向金籠聽,
不及林間自在啼。

Phiên âm

Bách chuyển thiên thanh tuỳ ý di,
Sơn hoa hồng tử, thụ cao đê.
Thuỷ tri toả hướng kim lung thính,
Bất cập lâm gian tự tại đề.

Dịch nghĩa

Trăm ngàn tiếng cao thấp, tuỳ ý lên xuống trầm bổng,
(Lông) màu hồng tía của hoa núi, lúc lên cây cao lúc sà xuống thấp.
Từ khi biết bị nhốt trong lồng vàng thì nghe,
Không giống như giọng hót khi còn tự do ở trong rừng nữa.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trầm bổng xuống lên tuỳ ý đổi,
Muôn màu, bay thấp lại bay cao.
Giọng từ khi biết giam lồng kín,
Đâu được tự do giống thuở nào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Hoạ mi điểu