04/10/2022 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tứ kỳ 1
秋思其一

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2012 22:00

 

Nguyên tác

女牛不作相思淚,
淺滴秋聲一雨行。
天上也知羈四苦,
閨情肯向客情忙。

Phiên âm

Nữ Ngưu bất tác tương tư lệ,
Thiển trích thu thanh nhất vũ hành.
Thiên thượng dã tri ky tứ khổ,
Khuê tình khẳng hướng khách tình mang.

Dịch nghĩa

Không làm ả Chức, chàng Ngưu nhỏ lệ tương tư
Thành hàng mưa dăng nhỏ giọt vào tiếng thu
Trời kia cũng biết nỗi khổ nhớ mong, ràng buộc ấy
Tình người khuê phòng, canh cánh với tình khách tha hương

Bản dịch của Thạch Can

Ngưu, Nữ tương tư không đẫm lệ
Nhẹ buông thánh thót hạt mưa thu
Trên trời cũng biết buồn ly biệt
Nỡ để tình khuê rộn khách sầu
Nguồn:
1. Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (quyển I), NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 68

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thu tứ kỳ 1