16/08/2020 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bớt đồng thì bớt cù lao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 23:58

 

Bớt đồng thì bớt cù lao[1],
Bớt ăn, bớt uống thì tao bớt làm.
Bài này đại ý đòi tăng tiền công của những người đi làm thuê.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Khó nhọc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bớt đồng thì bớt cù lao