18/06/2024 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Thần, Nguyễn Triệu du Thiên Thai
劉晨阮肇遊天台

Tác giả: Tào Đường - 曹唐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 11:46

 

Nguyên tác

樹入天台石路新,
雲和草靜迥無塵。
煙霞不省生前事,
水木空疑夢後身。
往往雞鳴岩下月,
時時犬吠洞中春。
不知此地歸何處,
須就桃源問主人。

Phiên âm

Thụ nhập thiên thai thạch lộ tân,
Vân hoà thảo tĩnh quýnh vô trần.
Yên hà bất tỉnh sinh tiền sự,
Thuỷ mộc không nghi mộng hậu thân.
Vãng vãng kê minh nham hạ nguyệt,
Thời thời khuyển phệ động trung xuân.
Bất tri thử địa quy hà xứ,
Tu tựu Đào Nguyên[1] vấn chủ nhân.

Dịch nghĩa

Theo hàng cây vào động Thiên Thai, lối đá còn mới
Mây êm, cỏ lặng, không vương chút bụi trần
Nhìn chốn khói mây, không nhớ những việc đã qua
Thấy cây và nước, ngỡ mình tỉnh mộng chiêm bao
Thỉnh thoảng gà gáy dưới trăng bên sườn núi
Đâu nay chó sủa trong động giữa mùa xuân
Chẳng biết nơi nay thuộc nơi chốn nào?
Phải tới nguồn đào mà hỏi chủ nhân

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Thiên thai đường đá chen cây
Mây êm cỏ lặng chẳng dây chút trần
Khói mây quên bẳng phàm căn
Tưởng sau giấc mộng ra thân suối rừng
Tiếng gà khe đá gáy trăng
Trong hang chó sủa như mừng bóng xuân
Về đâu chốn ấy xa gần
Tới đây ta hỏi chủ nhân nguồn đào.
Tác giả là một người đã tu đạo, lấy chuyện Lưu Thần và Nguyễn Triệu trong sách Thần tiên truyện mà làm ra 5 bài thơ này. Trong truyện nói rằng: Đời nhà Hán có Lưu Thần và Nguyễn Triệu, nhân ngày Đoan ngọ đi hái thuốc vào suối Đào Nguyên ở trong núi Thiên Thai, gặp hai nàng tiên, ở với nhau được nửa năm rồi về. Nhưng khi về đến nhà thì cháu bảy đời đã chết hết cả rồi. Hai người lại trở lên núi Thiên Thai, nhưng lại thấy mịt mù không có gì nữa.

[1] Tên núi ở huyện Đào Nguyên, tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Đường » Lưu Thần, Nguyễn Triệu du Thiên Thai