04/07/2020 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài hơi mà đấm bị bông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:29

 

Hoài hơi mà đấm bị bông,
Đấm được bên nọ, nó phồng bên kia.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoài hơi mà đấm bị bông