28/01/2022 16:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồn lính mã tà

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2014 09:01

 

Quan truyền lính thú tại mô voi,
Làng nhắm chỗ ni đã phát mòi.
Sớm đón ghe lên xin quít núm,
Chiều ngăn thuyền xuống kiếm dưa còi.
Tả biên nghiêm chỉnh chiên cùng trống,
Hữu dực phô trì giáo với roi.
Doạ hẩm đàn bà nên quá giỏi,
Nghe hơi ăn cướp chạy dường thoi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Đồn lính mã tà